Idrott- och fritidsaktiviteter i Lerum

Det är viktigt att röra på sig, det kan nog de allra flesta enas kring. Ändå har våra rörelsevanor genomgått betydande förändringar under de aktiviteter i Lerumsenaste åren. Utevistelse och motion har fått ge vika för betydligt mer stillasittande aktiviteter, framförallt hos barn och ungdomar som ofta sitter vid datorskärmar och mobiltelefoner. Detta är ett oroväckande faktum, särskilt då våra aktivitetsvanor under unga år är av stor betydelse för hur vi kommer att må som vuxna, såväl fysiskt som mentalt. Trots detta får vi ändå aldrig se det som för sent att börja röra på oss. Vår kropp är nämligen inte sen till förändring och belönar oss snabbt med en rad positiva hälsoeffekter. Framförallt motverkas många sjukdomstillstånd genom regelbunden rörelse, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och övervikt. Kroppens förbättrade blodcirkulation medför också att hjärnan släpper ifrån sig många så kallade signalsubstanser, till exempel endorfin och dopamin, som i sin tur motverkar nedstämdhet, depression och dessutom har en god inverkan på ditt minne och din inlärningsförmåga. Sömnen blir ofta bättre då stresshormonerna minskar i samband med rörelse, vilket i sin tur också avspeglas i vårt humör. Fysisk aktivitet gör oss alltså friskare i både kropp och sinne!

Oavsett var man bor, bör idrottsliv och fritidsaktiviteter vara lättillgängligt för alla. I Lerums kommun finns ett stort och rikt föreningsliv med aktiva medlemmar inom en rad sport- och fritidsaktiviteter.
Kommunen ser även till att kunna erbjuda ett brett utbud av hallar och planer. Ishallar, multihallar, friidrottsanläggningar och fotbollsplaner är bara ett axplock av kommunens olika idrottsanläggningar.
Är du inte föreningsmedlem, kan du i många fall träna gratis i de olika hallarna när klubben inte har träningstid. Du har även möjlighet att boka anläggningar som privatperson. Genom tjänsten ”Fri lokalbokning”, ett webbaserat lokalbokningssystem som nås via kommunens hemsida, kan vem som helst få en översikt över lediga hallar. Här finns samtliga lokaler listade och det är det enkelt att boka tid. Lokalbokningssystemet är ett utmärkt sätt att främja tillgängligheten för idrotts- och sportutövande, såväl för föreningar som för allmänheten.

Vad man inte bör missa i Lerum är dess vackra och natursköna omgivning. Med skog och mark inpå knuten ges gott om möjligheter att ta del av kommunens olika friluftsaktiviteter. Här finns många mil att upptäcka i form av vandringsleder, elljusspår och otaliga strövområden. Beroende på årstid bjuder de många sjöarna på bad- och båtliv eller kanske en dag på isen. Kartor och information kring marker, sjöar och vandringsleder, går enkelt att finna och skriva ut på kommunens hemsida.